+90(222) 228 09 39
paslanmaz@tomrismakina.com

 


KALİTEODA SICAKLIĞINDAYÜKSEK SICAKLIKTAKULLANMA LİMİTİÜRETİM LİMİTİKULLANMA SAHASI
430

Krozyona 410 ve 420

kaliteden daha iyi dayanıklıdır.

Kloridsiz asit oksidasyonlarına

iyi dayanıklılık gösterir.

 

800 C'ye kadarki yüksek

sıcaklık oksidasyonuna 

dayanıklılığı iyidir.

 

 

Oksitleyici ortamd kloride

karşı hassastır.Düşük

sıcaklıklarda kırılgandır.

 

 

200-300 C'lik ön ısıtmadan

sonra tig kaynağı yapılabilir.

700-800 C'de tavlanır

 

 

Yüksek sıcaklık, susuz ortamlarda

petrokimya endüstrisinde ısı 

değiştirgeçkerinde ve ısı 

reküperatörlerinde kullanılır.

 

304

Atmosferik korozozyona nötr

nemli ortamlara alkalin 

korozyonuna kloridsiz asit 

ortamlarına karşı dayanıklılığı 

iyidir. Bütün sıcaklarda

işlenebilir, yumuşaktır. 

Yaklaşık 900 C'ye kadar 

yüksek sıcaklık oksidasyonuna

karşı dayanıklı olup çok iyi

mekanik ve sürtüneme 

dayanıklılığına sahiptir.

 

600-800 C arasında özellikle

oksitli ve sıcak nemli klorid

ortamlarda iç yapı ve gerilme

korozyon çatlağına sebebiyet

verir.

 

Kaynak yapılabilir fakat iç yapı

bozulabilir. Bükülebilir ve

genişletilebilir.

 

 

 

Kimya;petrokimya ve

kazanlarda boru ve ısı 

değiştirgeçlerinde kullanılır. Ev

aletleri endustriyel mutfaklar

ve otomotiv sanayinde

kullanılır.

 

304L

304 kalitenin düşük karbonlu

şeklidir. Bu durum iç yapı

değişmelerine karşı dayanımı

yükseltir. Özellikle nitrik aside

karşı direnci iyidir.

 

 

 900 C'ye kadar yüksek ısı 

orsidasyonuna karşı 

dayanıklığı iyidir. Sürtünme

dayanıklılığı 500 C üzerinde 

garanti edilmez

 

 

 

Gerilme korozyon çatlağına

(SCC) karşı dayanıklığı iyidir.

 

 

 

 

 

Isıl işlem yapmadan kaynak

yapılabilir, bükülebilir ve

genişletilebilir.

 

 

 

 

Kimya; petrokimya ve yiyecek 

endustrilerinde boru ve ısı

değiştirgeçlerinde, süthane

ekipmanlarında, kağıt ve sanayi,

nitrik asit unitelerinde sabun

ve deri sanayinde kullanılır.

 

321

304 kaliteye benzer genel

korozyon özelliklerine sahiptir.

İç yapı korozyonuna karşı

hassasiyet titanyum 

stabilizasyonu ile giderilmiştir.

Bütün ısılarda yumuşaktır.

900 C'ye kadar yüksek ısı 

oksidasyonuna karşı

dayanıklılığı iyidir. Çok iyi 

mekanik ve sürtünme

dayanaklığına sahiptir.

Gerilme korozyon çatlağına 

hassastır.

 

 

 

Isıl işlem yapmadan kaynak

yapılabilir, bükülebilir ve

genişletilebilir.

 

 

Kimya; petrokimya sanayinde

kazanlarda ve süper ısıtıcılarda

kullanılabilir.

 

 

316

Molibdenin varlığı nemli klorid

çevrelerde haddeden çekilmiş 

304 kaliteye nazaran her türlü

sıcaklıkta daha iyi cevap verir.

 

 

900 C'ye kadar olan sıcaklıkta

oksidasyonuna gerek mekanik

özelliği ve çekme mukavemeti

iyidir.

 

 

Gerilme korozyon çatlağı(SCC)

ve dahili korozyona karşı

hassastır.

 

 

 

Tig veya Mig kaynağı 

kaynağı yapılabilir iyi bükülebilir

ve uzayabilir.

 

 

 

Sıcağa mukavim eşanjorlerde, 

kimya sanayinde petrokimya ve

gıda sanayinde kullanılan buhar 

kazanlarında meyve suyu ve likör

üretimi ile et işleme unitelerinde 

kullanılır

316 L

316 kalitenin düşük karbonlu

kompozisyonudur. İç korozyona

karşı duyarlı değildir. Bütün

sıcaklıklarda yumuşaktır. 

 

 

Yaklaşık 900 C'ye kadar yüksek

ısı oksidasyonuna karşı

dayanıklılığı iyidir. Fakat 500 C 

üzerinde sürtünme kabileyeti

düşüktür.

 

316 kalite gibi gerilme korozyon

çatlağına duyarlıdır.

Mekanik özellikleri 316 kaliteden 

saha azdır.

 

 

Kaynak yapılabilir bükülebilir ve

uzayabilir.

 

 

 

 

Kimya petrokimya ve gıda

endüstrisinde ısı değiştirgeç ve

borularında suni ipek sanayi, 

süthane ekipmanları, nükleer

mühendislikte kullanılır.

 

316 Ti

316 kalitenin titanyum stabileli

şeklidir. 316 kaliteye benzer 

genel korozyon dayanıklılığına

sahiptir. İç korozyona karşı 

duyarlı değildir.Bütün ısılarda

yumuşaktır

 

 

900 C'ye kadar yüksek ısı 

oksidasyonuna karşı 

dayanıklılığı iyidir. Sürünme 

kabiliyeti yüksektir.

 

 

 

 

Gerilme korozyon çatlağına

duyarlıdır.

 

 

 

 

 

 

Isıl işlem uygulamadan kaynak

yapılabilir, bükülebilir ve

genişletilebilir.

 

 

 

 

 

Kimya;petrokimya ve gıda 

endüstrisinde boru ve ısı 

değiştirgeçlerinde kazan ve 

fırınlarda, vernik, sentetik,

reçine lastik ve motor yakıtı

endüstrilerinde nükleer

mühendislikte kullanılır.

 

309-310 

25-20 paslanmaz çelik ve 

düşük karbon içeriğinde yüksek

sıcaklarda ve nemli ortamlarda 

tercih edilir.

 

 

Tipik ateşe dayanıklı kalite 

yaklaşık 1100c'ye kadar 

oksidasyona karşı mükemmel 

dayanıklıdır. 800 C'ye kadar

sürtünme kabiliyeti yüksektir.

 

900 C'den fazla sıcaklıklarda 

devamlı çalışma durumunda

sigma oluşumuna yol açar. Bu

da iç korozyona duyarlı hale 

getiri.

 

Kaynak yapılabilir fakat iç 

korozyon olabilir.

 

 

 

 

Kimya ve petrokimya 

endüstrisinde ısı 

değiştirgeçlerinde fırın tüplerinde

kullanılır.

 

 

Eskişehir Web Tasarım